KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 – 2018

Thứ tư - 22/11/2017 13:28

      PHÒNG GDĐT BẾN CÁT

   TRƯỜNG TH AN SƠN

 

Số:          /KH -THAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                      An Điền , ngày        tháng  9 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC

2017 – 2018

 

Căn cứ Quyết định  số 1962/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (GDPT) và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Tiếp theo văn bản số 1546/SGDĐT-GDTH ngày 01/9/2017 của Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018;

Căn cứ vào  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục Bến cát;

Trường TH An Sơn lên kế hoạch năm học 2017 – 2018 như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục thực hiện Chủ đề năm học “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao” cùng với phương châm hành động “Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo” và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Cùng thực hiện 5 nhiệm vụ và 5 giải pháp của toàn ngành, GDTH cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 , củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; Cụ thể hóa cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tập trung vào việc thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc tu dưỡng phẩm chất, lối sống bằng nội dung và việc làm cụ thể nơi làm việc, sinh sống.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý , phát triển đội ngũ giáo viên và nhân viên ; đề cao trách nhiệm , khuyến khích sự sáng tạo của đội ngũ .Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh , đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý .

Tiếp tục triển khai dạy Anh văn đại trà , dạy Tin học theo chương trình mới. Bảo đảm chất lượng Giáo dục .Nâng cao vai trò , lương tâm đạo đức nhà giáo.

Tạo điều kiện tốt nhất cho các em đến trường đặc biệt là những trẻ em nghèo, khó khăn những em là người dân tộc .Tiếp tục củng cố phổ cập giáo dục Tiểu học ,THCS và PTTH

Tăng cường nề nếp kỷ cương trong đơn vị .Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành , nâng cao công tác truyền thông  chống tiêu cực và  bệnh thành tích trong giáo dục.

B.NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

I. Thực hiện hiệu quả chương trình và kế hoạch hoạt động giáo dục

1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

1.1. Thực hiện chương trình, kế hoạch chung

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Giáo viên chủ động thực hiện điều chỉnh nội dung, yêu cầu của bài học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt. Giáo dục kĩ năng sống và an toàn giao thông cho học sinh theo tài liệu học tập; tiếp tục thực hiện chuyên đề vệ sinh răng miệng và tích hợp nội dung bảo vệ môi trường. Giảng dạy tốt 4 tiết/tháng nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch phối hợp với gia đình và cộng đồng để thực hiện giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp với thực tế của địa phương và nhà trường.Tiếp tục thực hiện môn lịch sử địa lý địa phương…

Triển khai các phương pháp, hình thức dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh;  Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối trong trường và giữa các trường tiểu học; SHCM  hoạt động thường xuyên, có chất lượng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp giảng dạy. Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến “Trường học kết nối”. Nâng hiệu quả hoạt động của Tổ mạng lưới chuyên môn

Lớp dạy học 1 buổi/ ngày

Thời lượng tối đa 5 tiết/ buổi, 5 buổi/ tuần.

2. Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

Đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐ , rút kinh nghiệm phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế

Tập huấn cho giáo viên cách ra đề kiểm tra theo ma trận đề và cách  hướng dẫn đánh giá học sinh theo thông tư 22.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kết quả giáo dục và học tập của học sinh.

Thực hiện xét khen thưởng học sinh cuối năm  nghiêm túc, công bằng, khách quan tránh khen tràn lan theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của ngành.

3. Nâng cao chất lượng dạy tiếng Anh, Tin học 

3.1. Dạy học tiếng Anh

Trường thực hiện tiếng Anh đại trà:

Lớp

1

2

3

4

5

Giáo trình

Tiny Talk 1A

(Sách bài học)

Tiny Talk 1B

(Sách bài học)

Let’s Go 1A

Let’s Go 1B

Let’s Go 2A

Thời lượng

2 tiết/tuần

2 tiết/tuần

4 tiết/tuần

2 đến 4 tiết/tuần

2 đến 4 tiết/tuần

( Riêng lớp 1 thực hiện dạy Tiếng Anh ở tuần 14 )

3.2. Dạy học Tin học

Tiếp tục dạy Tin học ở khối lớp 3 , 4 ,5  dạy 2 tiết/tuần và hình thành cho các em các kĩ năng cơ bản về ứng dụng CNTT vào học tập

4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tậttrẻ em có hoàn cảnh khó khăntrẻ em dân tộc thiểu số

*. Đối với trẻ em là người dân tộc:

Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số đảm bảo cho học sinh đạt chuẩn năng lực tiếng Việt của mỗi khối lớp

Tổ chức các trò chơi học tập, hoạt động giao lưu: thi kể chuyện, giao lưu ; sử dụng hiệu quả phương tiện hỗ trợ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết… giúp học sinh dân tộc thiểu số nâng cao năng lực giao tiếp

5. Tổ chức các hoạt động tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tổ chức tốt các hoạt động tập thể nhằm rèn kỹ năng sống cho các em, kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

Phối hợp tốt các ban ngành đòan thể trong ngoài nhà trường : Đoàn Thanh niên,  Đội Thiếu niên Tiền phong …cùng giáo dục cho các em với nhiều hình thức nội dung đa dạng phong phú, hiệu quả.

Cho các em dã ngoại tham quan khu địa đạo tam giác sắt, nhà tù Phú Lợi…Giáo dục các em biết yêu quý quê hương đất nước con người Việt Nam

6. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh

Vận động khuyến khích các em học bơi đối với khối lớp 3, khối lớp 4 vừa phát triển thể lực đồng thời đề cao việc phòng chống đuối nước ở trẻ em.

Tổ chức tốt các hoạt động tập thể , các trò chơi dân gian , hội khỏe Phù đổng … nhằm rèn kỹ năng nhanh nhẹn, tính đồng đội, vui bổ ích, rèn sức khỏe tốt .

 II. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục

Tích cực đổi mới công tác quản lí. Thực hiện tốt quy chế dân chủ; nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. 

Triển khai tốt các chuyên đề được tập huấn trong hè cho giáo viên nắm và thực hiện .Tiếp tục thực  hiện đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo nghị quyết 29-NQ/TW.

Phân công, phân nhiệm đúng nghiệp vụ chuyên môn không gây mất đoàn kết trong nội bộ, do trường thiếu giáo viên bộ môn Nhạc, Mỹ thuật nên bố trí tạm thời cho 02 giáo viên chủ nhiệm lớp phụ trách.

Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn thông qua các hoạt động dự giờ thao giảng, sinh hoạt tổ góp ý, xây dựng bài lẫn nhau nhằm trao dồi nghiệp vụ chuyên môn.

Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp liên thông đại học sư phạm tiểu học.

Thực hiện việc đánh giá chuẩn CBGV-NV đúng theo chỉ đạo của ngành

Tích cực đổi mới công tác quản lý, tăng cường vận động xã hội hoá giáo dục, thực hiện tốt “Ba công khai”theo Thông tư 09/TT-BGDĐT, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực và hiệu quả

III. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

Tuyên truyền, định hướng và bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức về CNTT; giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thấy rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT đối với sự phát triển của nhà trường và kết quả học tập của học sinh;

Thực hiện một số ứng dụng phần mềm cho công tác quản lý và dạy học cụ thể như: PCGDTH, quản lý trường học (Emis), nhân sự (Pmis), kế toán tài chính, thư viện  và một số phần mềm dạy học

Thực hiện tốt các tiết dạy CNTT và khai thác sử dụng  các tiết dạy hiệu quả nội dung phong phú phù hợp với năng lực của các em theo chuẩn kiến thức kỹ năng nhằm phát triển tư duy , tính sáng tạo của các em trong mỗi tiết học.

Vận động giáo viên và học sinh tích cực nghiên cứu tìm hiểu thêm tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy, học tập trên Internet..

IV. Đổi mới công tác quản lí giáo dụcphương pháp, hình thức tổ chức dạy học

1. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học, nhà trường lập ban kiểm tra nội  bộ trường học và lập kế hoạch kiểm tra nhằm thúc đẩy tích cực các hoạt động nhà trường tránh tình trạng bao che, thẳng thắng góp ý xây dựng những tồn tại và phát huy những mặt tích cực nhằm tạo các hoạt động nhà trường đều tay hơn, hiệu quả hơn.

Tiếp tục thưc hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT về việc thực hiện 3 công khai. Nhà trường công khai vào tháng 9 , tháng 6 hàng  năm và công khai trong hội đồng và dán trên bản thông báo nhà trường.

Đảm bảo công tác thu đầu năm theo sự hướng dẫn của ngành và có sự giám sát của Ban cha mẹ phụ huynh học sinh và của chính quyền địa phương.Tránh trình trạng gây bức xúc trong PHHS về việc lạm thu đầu năm.

Thực hiện tốt việc ăn mặc đồng phục của học sinh theo thông tư 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009

Đảm bảo tốt môi trường Giáo dục lành mạnh thông thoáng, xanh sạch đẹp .

Tiển khai tốt về quy chế làm việc trong đơn vị , giao trách nhiệm từng thành viên trong hội đồng và có giám sát, kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm thúc đẩy các hoạt động nhà trường tốt hơn.

Duyệt  kế hoạch bài dạy 1 tuần/lần đối với tổ trưởng và  1 tháng/lần đối với giáo viên vào các tuần 5,10,15,20…

Thực hiện tốt về việc đánh giá xếp loại, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, xét thi đua khen thưởng hàng năm theo đúng văn bản, quy trình đánh giá công bằng khách quan không gây mất đoàn kết nội bộ.

2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

2.1. Đổi mới phương pháp dạy học

         Tạo điều kiện cho giáo viên Mĩ thuật sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp.

    Thực hiện phân phối chương trình dạy môn Mĩ thuật theo sự chỉ đạo của ngành .

2.2. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống 

Tăng cường các hình thức dạy học gắn lí thuyết với thực hành; các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Tiếp tục dạy học lồng ghép, tích hợp các nội dung: an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, quốc phòng và an ninh; tuyên truyền chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; quyền và bổn phận của trẻ em, bình đẳng

Thực hiện hiệu quả lý thuyết gắn với thực hành để các em trãi nghiệm đặc biệt đối với môn lịch sử địa lý địa phương và chỉ đạo  Đội phối hợp với  giáo viên chủ nhiệm lớp , đoàn thanh niên địa phương cùng thực hiện.

V. Rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học

1. Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp

Tham mưu với các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương có kế hoạch mở rộng diện tích đất cũng như tăng số lớp và có lộ trình hướng đến xây dựng trường Chuẩn Quốc gia đến năm 2021 vì xã An Điền đã được công nhận xã nông thôn mới.

Hướng đến sự công bằng trong giáo dục tránh khoản cách giữa các trường tạo điều kiện , môi trường học tập tốt nhất để đáp ứng nhu cầu su hướng phát triển xã hội hiện nay

2. Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học

2.1. Cơ sở vật chất

Tiếp tục thực hiện tạo môi trường học tập Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.

Thực hiện rà soát, lên kế hoach tu sửa hàng năm đảm bảo tốt về CSVC phục vụ cho việc giảng dạy ngay từ đầu năm học.

2.2. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo

Đầu tư trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo và tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện; phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh. Tham gia tập huấn tốt về chuyên môn để chuẩn bị lộ trình thay sách mới cho năm học tới.

Duy trì thư viện đạt chuẩn theo quyết định 01

Vận động các nguồn lực để tặng vở, sách giáo khoa và dụng cụ học tập cho học sinh là con của đối tượng chính sách, học sinh nghèo, khó khăn.

2.3Thiết bị dạy học.

Tăng cường kiểm tra tài sản, trang thiết bị  dạy học có hướng mua sắm, cải tạo phục hồi, sửa chữa những trang thiết bị còn sử dụng được để phục vụ cho việc dạy và học. Sử dụng ĐDDH thường xuyên và có hiệu quả.

VI. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

1. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học

Triển khai thực hiện Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ. Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24-3-2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra công nhận và công nhận lại sau khi đạt chuẩn. Bảo đảm huy động hết trẻ trong độ tuổi vào học tại địa bàn; không để trẻ bỏ học; cập nhật, xử lí số liệu trên hệ thống thông tin quản lí phổ cập giáo dục, xoá mù chữ

2. Nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học theo chuẩn quốc gia, KĐCLGD

Năm học 2017-2018 trường tiếp tục học 1 buổi/ngày cho tất cả các khối lớp

Định hướng xây dựng trường chuẩn quốc gia.

VII. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách về đổi mới và phát triển giáo dục và kết quả đạt được để xã hội hiểu, chia sẻ, đồng thuận.

Chủ động cung cấp thông tin chính thống; viết và gửi tin, bài về các chủ trương chính sách của ngành; các gương người tốt, việc tốt; điển hình sáng tạo, đổi mới trong dạy và học;... cho cơ quan báo, đài địa phương.

Tăng cường phổ biến các văn bản pháp luật để CBGV-CNV nắm bắt và cùng thưc hiện.

VIII. Tiếp tục xây dựng và quản  lí môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng

Xây dựng và quản lí tốt môi trường giáo dục dân chủ, an toàn và thân thiện. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống; rèn luyện năng lực lao động tự phục vụ, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học, bảo vệ môi trường, giữ gìn bảo quản của công.

Giáo dục các em biết chia sẽ lẫn nhau khi gặp khó khăn, biết kính trọng lễ phép với người lớn , người thân trong gia đình biết đoàn kết yêu thương lẫn nhau, tôn trọng và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn.

C. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM HỌC 2017-2018

- 100 % trẻ 6 -10 tuổi được học tiểu học;

- 98% học sinh hoàn thành chương trình lớp học;

- 100 % học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học;

- 96% trẻ trong địa bàn hoàn thành chương trình tiểu học đúng độ tuổi;

- 100 % các em được học Tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 5

- Tiếp tục giữ vững  thư viện đạt chuẩn theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT;

- Duy trì  đạt chuẩn Quốc gia về công tác CMC, PCGDTH

- Chỉ tiêu thi đua khen thưởng của đơn vị: Đơn vị đạt lao động tiên tiến

                                                 Cấp khen : đề nghị UBND Thị xã khen

+ Tổ đạt LĐTT : 03 ( Tổ Bộ môn ;  tổ 1,2,3 và tổ 4 , 5 )

                                                 Cấp khen : đề nghị UBND Thị xã khen

+ Tổ Hoàn thành nhiệm vụ : 01( Tổ hành chánh )

 - Cá nhân công nhận LĐTT : 18/23 ; đạt tỷ lệ : 78,3%

- Chiến sĩ thi đua đạt : 04

- SKKN đạt vòng trường : 08

                  Đạt vòng Thị : 04

                                              D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Triển khai đầy đầy đủ các văn bản ngành địa phương đề ra. Giáo viên thực hiện cam kết không vi phạm pháp luật và đạo đức tác phong nhà giáo.

Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên cùng phối hợp để  hoạt động.

Trên cơ sở kế hoạch chung của nhà trường, từng bộ phận có liên quan lập kế hoạch cụ thể hóa, kế hoạch năm, học kỳ, tháng để thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

 

Trên đây là kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 của đơn vị trường Tiểu học An Sơn, được sự quan tâm của Phòng Giáo dục và đào tạo Bến cát, của Đảng ủy-UBND xã An Điền, tập thể CB-GV-CNV quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay.  /.

 

                                                                                               Hiệu trưởng                                                                                       

 

 

 

                                                                                             PHẠM VĂN LAI

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản Phòng

442/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 11/08/2022. Trích yếu: Trao học bổng khuyến học, khuyến tài do Ngân hành Vietcombank Chi nhánh Bắc Bình Dương tài trợ

Ngày ban hành: 11/08/2022

439/PGDĐT-CNTT

Ngày ban hành: 09/08/2022. Trích yếu: Rà soát cập nhật dữ liệu trên cơ sở dữ liệu ngành năm học 2021-2022 để chuẩn bị cho năm học 2022-2023

Ngày ban hành: 09/08/2022

432/PGDĐT-PC

Ngày ban hành: 04/08/2022. Trích yếu: Phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" của tỉnh Bình Dương năm 2022

Ngày ban hành: 04/08/2022

426/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 02/08/2022. Trích yếu: Triển khai công tác tiêm ngừa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong tháng 08/2022

Ngày ban hành: 02/08/2022

412/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 20/07/2022. Trích yếu: Về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam " Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022

Ngày ban hành: 20/07/2022

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay217
  • Tháng hiện tại1,584
  • Tổng lượt truy cập126,511
Phần mềm quản lý
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây